EN UNIVERSEL FASTSTOF FØDER

PreMix 4-1-væsketilførelsessystem

Udviklet til fleksibel behandling og forarbejdning af en bred vifte af råmaterialer – fra græsensilage til grødagtigt foder og fødevareaffald. PreMix forarbejder næsten alt til en homogen, organisk suspension, der er egnet til bakterier.

Unik kombination til effektiv reaktortilførsel

 

En afgørende fordel, ved faststofføderen PreMix, er udskillelse af fremmedelementer og forberedelsen af biomassen, før den integrerede pumpe.

 

Når biomassen er blevet tilført faststofføderen via en skruetransportør, er det første skridt at udskille det tunge materiale. Derefter knuses grove partikler, og fibermateriale bliver skåret. Helt fra starten undgås dermed skader på grund af sten, metaldele og andre tunge materialer og sikrer, at biomassen er ordentligt forberedt til bakterierne.

 

En PreMix faststofføder kan levere til flere reaktorer.

PreMix: Fire simple trin i en proces

  1. I modsætning til mange sammenlignelige indfødnings-systemer udskiller PreMix tungt materiale fra indløbet, og før det når den integrerede pumpe. Debris Removal Systemet (DRS) fjerner løbende det tunge materiale under den igangværende drift.
  2. PreMix blander faste og halvfaste indløbsmaterialer med væske, så man opnår en homogen suspension.
  3. Samtidigt skæres grove partikler og fibermateriale i mindre stykker.
  4. Det resulterer i en godt behandlet suspension, der er renset for groft nedbrydningsmaterialer og fremmedelementer, og som strømmer ind i pumpen.

    Pumpedelene beskyttes dermed samtidig med at pumpens standtid øges betydeligt.
vogelsapremix-indfoedningssystem-faststofføder-biogas-produktion

PreMix-Nohra

Kompakt design

Kræver kun lidt plads

På grund af det kompakte design skal der kun få kvadratmeter til at opstille PreMix – herunder plads til service- og reparationsarbejde. Det gør montering og integration i nye systemer eller opdatering af eksisterende biogasanlæg let. Operatører opnår en øget fleksibilitet og kan gøre brug af den mest varierede biomasse uden at skulle ændre parametrene for faststofføderen ved hvert skift. Kombineret med en Vogelsang Performance Cut Control (PCU) er faststofføderen klar til at blive automatiseret.

 

premix-drs--vgs5212

Fjerner tungt materiale

Minimal tab af medie

I biogasanlægget ophobes der normalt store mængder af tungt materiale. Med et Debris Removal System (DRS) udledes det udskilte, tunge materiale under igangværende drift uden behov for at slukke eller åbne faststofføderen. Systemet udleder det tunge materiale med kun et minimalt tab af medie (omkring 15 l). Sammenlignet med konventionelle løsninger reducerer DRS det påkrævede arbejde med op til 80 %.

 

Bild 4_Vogelsang_PreMix_foerderfaehiges Fluessigfuetterungssystem_1200px-1

 

Automatisk bortskaffelse

Øger effektiviteten

 

Med Debris Lift Unit (DLU) tilbyder Vogelsang operatører af biogasanlæg det allerførste produkt, der gør det muligt at bortskaffe det tunge materiale. Materialet bliver udskilt og udledes fuldautomatisk i en opsamlingsbeholder. Mængden af tid og kræfter, der kræves til at håndtere det tunge materiale manuelt, reduceres væsentligt, og biogasanlæggets samlede effektivitet øges. Systemet kan nemt eftermonteres på DRS.

 

 

Download brochure